Taxi Cheb

NEJLEPŠÍ TAXI v CHEBU a okolí

TAXI CHEB

TAXI Z CHEBU -

HLEDÁME VHODNOU TAXISLUŽBU PRO INZERCI NA TÉTO STRÁNCE TAXI CHEB

taxi Cheb, Cheb taxi, taxi pro Cheb, Chebské taxi, taxi v Chebu, taxi na Chebsku, Chebský taxík, taxík Cheb, taxi z Chebu, taxi do Chebu, taxi Chebem, taxi Chebskem, taxislužba Cheb, taxi cheb, cheb taxi

Taxi Cheb

but cialis online

<a href=https://ponlinecialisk.com>buy cialis uk[/url]

taxi z chebu

super jizda za skvelou cenu, diky taxi cheb XD

taxi cheb

Dobrý den, děkuji za prima odvoz vaším TAXI CHEB :)

nejlepší taxi v chebu

nejlepší taxi v chebu ! :)

CHEB TAXI

perfektni taxi, super cena, přijeli rychle - bezva taxi v chebu !

Pochvala TAXI CHEB

Doporučuji, milá a spolehlivá taxi služba v Chebu.

cheb taxi

prima odvoz , taxi cheb doporucuju !

Nejlepší taxi Cheb

Moc doporučuji toto taxi v chebu - přijeli hned a dali dobrou cenu ! :)

bezva taxi cheb

diky za rychly odvoz a perfektni cenu, budu vase taxi v chebu chvalit :)

taxi do chebu

diky taxi cheb - bezva cena a vse jsem stihla ! :)

Přidat nový příspěvek

Vážení návštěvníci TAXI CHEB, přečtěte si také několik zajímavostí z historie Chebu a okolí :

Cheb je okresní město na západě Čech v Karlovarském kraji, okrese Cheb, ležící na řece Ohři. První historicky dochovaná zmínka o Chebu, centrálním městě celého někdejšího Chebska pochází z roku 1061. Hlavní průmysl je zde strojírenský, textilní, kovodělný, stavební, dřevozpracující a potravinářský. Do konce druhé světové války byla převážná část obyvatelstva německá a Cheb byl důležitou součástí Sudet. Po skončení války byli němečtí obyvatelé vysídleni a město se z velké části vylidnilo. Žije zde téměř 33 tisíc obyvatel.
Chebské hradiště bylo osídleno již v 9. století Slovany. První dochovaná písemná zmínka o Chebu pochází z roku 1061. Roku 1146 připadlo Chebsko císaři Fridrichu I. Barbarossovi který zde kolem roku 1180 nechal postavit dodnes z části zachovaný středověký hrad (falc). Na město byl Cheb povýšen roku 1179. V lednu 1285 se v Chebu konala svatba českého krále Václava II. s dcerou římského krále Rudolfa I. Jitkou, poté Cheb patřil střídavě k Čechám a Německu, roku 1322 ho Ludvík IV. Bavor se souhlasem chebských dal v zástavu českému králi Janu Lucemburskému. Městu byla přislíbena nezávislost vůči království, pozbylo však statut svobodného říšského města. Zástava nebyla nikdy vyplacena.

5. května 1389 zde byl podepsán zemský mír (landfríd), mezi králem Václavem IV. a svazkem jihoněmeckých říšských měst, když král neuspěl v prosazení svých zájmů. Během husitských válek stál Cheb jakožto město katolické aktivně na straně protihusitské koalice. V pozdější době se ale připojil k luteránské reformaci. Dne 25. února 1634 byl v Chebu, v domě na náměstí (za Špalíčkem, dnes Městské muzeum) zavražděn Albrecht z Valdštejna a na hradě jeho důstojníci.
Autonomistickým tendencím spojeným s odvoláváním se na zvláštní postavení Chebska v rámci Zemí Koruny české učinili definitivní konec Habsburkové roku 1723, když učinili Cheb svobodným královským městem (ale ještě zhruba dalších sto let náležel do řezenské diecéze). Jako poslední státoprávní akt Chebska může být v této souvislosti vnímáno přijetí pragmatické sankce 21. října 1721.

Přestože bylo Chebsko od roku 1322 součástí Zemí Koruny České, nespokojila se většina místního obyvatelstva po skončení 1. světové války s nově vzniklým Československem a žádala v rámci Deutschböhmen odtržení. Po příchodu italských legionářů v roce 1919 se však jejich plány nepodařilo zrealizovat. V období 1. republiky se v Chebu značně zvýšil počet českého obyvatelstva, které přicházelo do pohraničí za prací. Protičeské nálady německého obyvatelstva se však od roku 1933 neustále zvyšovaly a vyvrcholily v roce 1938. Triumfální příjezd Adolfa Hitlera 3. října 1938 na zaplněné chebské náměstí korunoval podepsání Mnichovské dohody, odchod tisíců Čechoslováků, ale i německých antifašistů z města a připojení Sudet k Třetí říši.

Po roce 1945 byla většina obyvatelstva německé národnosti vysídlena do Německa, což způsobilo značný pokles počtu obyvatel (předválečného stavu bylo dosaženo až v 90. letech 20. století). Po revoluci se zde usídlila velká komunita Vietnamců, kteří zde podnikají se svými tržišti.
Cheb je také město s bohatou sportovní tradicí. V letech 1980 až 1995 hrál dokonce místní klub Union Cheb (dříve Rudá hvězda Cheb) nejvyšší fotbalovou ligu. Každoročně se v místní sportovní hale pořádá mezinárodní házenkářský turnaj ženských reprezentací „O štít města Chebu“. V posledním desetiletí se postavila nová hokejová a tenisová hala.