Taxi Karlovy Vary

NEJLEPŠÍ TAXI pro KARLOVY VARY a okolí

TAXI KARLOVY VARY

HLEDÁME TAXISLUŽBU

která má zájem o inzerci ZDE a na dalších 3 portálech celkem za 3,- Kč denně

IČ:

V Karlových varech i v okolí Karlových varů hledáme taxislužbu, která by měla (ale bezpodmínečně nemusí) splňovat tyto požadavky :

Být spolehlivou taxislužbou na Karlovarsku. Fungovat nejlépe NON-STOP a povozit zákazníky nejen Karlových varů, ale i mimo Karlovy vary. Motivací by měl být SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK, který si taxislužbu zavolá zase příště. Z Karlových varu i okolí zajišťovat i TRANSFERY TAXI NA LETIŠTĚ. K dispozici by mohly být sedany i kombíky s klimatizací i navigací. Pro děti zajistit po dohodě i dětské autosedačky. V nabídce by taxislužba mohla mít další doplňkové služby, jako např. SENIOR SERVIS - doprovod k lékaři, pomoc s odnosem nákupu a pod., ZIMNÍ i LETNÍ STARTOVÁNÍ - když se zákazníkovi vybije autobaterie, dále DRINK SERVIS (odvoz zákazníkova vozu), kurýrní služby - přeprava menších i větších zásilek. Pro věrné zákazníky by mohla mít připraveny ZAJÍMAVÉ SLEVY.

Pro firmy možnost platby na fakturu !


taxi Karlovy Vary, karlovy vary taxi, taxi pro vary, Karlovarské taxi, taxi v Karlových Varech, taxi na Karlovarsku, Karlovarský taxík, taxík Vary, taxi z Karlových Varů, taxi do Varů, taxi Karlovarskem, taxislužba Karlovy Vary

Několik informací o taxislužbě obecně :

Taxislužba - taxi - je druh veřejné dopravy, při němž je nabízena přeprava zpravidla osobními automobily dle přání zákazníka. Doprava je nabízena na internetu pomocích různých inzercí, portálů či mobilních aplikací, fyzicky pak pomocí veřejných či soukromých reklamních ploch, dále pak přítomností vozidel taxislužby na vyznačených, ale i neoficiálních stanovištích zpravidla nedaleko míst, kde se koncentruje větší množství lidí, jako třeba nádraží, společenské či sportovní události, diskotéky a pod. Taxislužba se též nabízí jízdou vozidel po ulici tak, aby zájemce o přepravu mohl dát řidiči zájem o přepravu např. pokynutím ruky. Cena za přepravu se platí přímo řidiči taxislužby, může se platit hotově nebo pomocí platební karty a terminálu, je-li jím vozidlo taxi vybaveno.
Pravidla fungování taxi vymezuje přesně Zákon o silniční dopravě. K činnosti taxislužby je nutná licence - koncese od obce s rozšířenou působností, na jejímž území dopravce taxislužbu provozuje. Obec může určit obecně závaznou vyhláškou podmínky udělení licence a provozní řád stanovišť taxislužby a za stanovených podmínek nařízením určovat maximální ceny jízdného. Statutární města a obce s počtem obyvatel přesahujícím 20 000 mohou stanovit vyhláškou jako podmínku k výkonu práce řidiče taxislužby na území obce složení zkoušky z místopisu, právních předpisů a obsluhy taxametru, které obec potvrzuje osvědčením s omezenou časovou a územní platností.
Většina dopravců v taxislužbě jsou živnostníci - koncesionáři, kteří se mohou sdružit a pracovat pod jedním dispečingem - společně se pak na provoz dispečingu finančně i jinak podílejí a tím jej zabezpečují.
Dále mohou taxislužbu vykonávat soukromé subjekty, které činnost vykonávají prostřednictvím svých zaměstnanců.

Taxi Karlovy Vary

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek

Vážení návštěvníci TAXI KARLOVY VARY, přečtěte si také několik zajímavostí o Karlových Varech:
Přibližně kolem roku 1350 uspořádal císař Karel IV. při svém pobytu v Lokti výpravu do loketských lesů, kde nechal na místě údajného pramene založit lázně nazvané Horké Lázně u Lokte, které byly později přejmenované na Karlovy Vary. Následně dne 14. srpna 1370 Karel IV. udělil lázním městská práva stejná jako v Lokti. V roce 1522 vychází první odborná kniha o Karlových Varech a jejich léčebných vlastnostech od lékaře Václava Payera, jež je vydána v Lipsku. O 60 let později zasahuje město velká povodeň a v roce 1604 pak katastrofální požár, která zcela poničí město (podobná událost se přihodí i roku 1759). 1775 Johann Georg Pupp položil základ rozvoji hotelu Grandhotel Pupp.
V roce 1807 začíná ve městě výroba likéru Becherovka, který se v následujících letech stane známým nejenom v Česku ale také ve světě. V roce 1844 se ve městě začíná rozvíjet další průmysl, tentokrát zaměřený na vývoz vřídelní vody. Rozvoj města potřebuje ke svému růstu napojení na železnici a tak roku 1870 je město napojeno na evropskou železniční síť. Koncem 19. století se mění Karlovy Vary také architektonicky. Stále více se prosazuje historizující styl staveb (neoklasicismus, neobaroko, neorenesance). Největší vliv na celkový vzhled lázeňského města mají v tomto období především stavební projekty firmy Fellner a Helmer, podle jejichž návrhů vzniká ve městě asi 20 budov - mimo jiné také Grandhotel Pupp, divadlo, Císařské lázně, kolonáda Sadového pramene a Vřídelní kolonáda (dnes již neexistující).
Během první republiky je ve městě roku 1929 otevřeno letiště Karlovy Vary, které umožňuje pohodlné cestování pro majetné turisty. Po druhé světové válce dochází v Karlových Varech podobně jako jinde v Česku k vysídlení německého obyvatelstva do Německa. Roku 1946 byl uspořádán první ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, který město proslavil ve světě a každoročně láká množství filmových nadšenců a známých celebrit z celého světa.
Po nástupu komunistů k moci dochází v roce 1948 k zestátnění lázeňské léčby, která je opětovně navrácena do soukromého vlastnictví po Sametové revoluci v roce 1989.
Současné město neleží přesně na místě, kde bylo založeno, ale vlivem eroze podložní desky řekou se pozvolna posunovalo proti proudu řeky v závislosti na tom, jak se objevovaly nové prameny.