Taxi Kolín

NEJLEPŠÍ TAXI z KOLÍNA a okolí

TAXI KOLÍN

702 30 30 31

www.taxi-kolin.cz

taxi-kolin@email.cz

IČ: 44704321

K dispoizici VELKÉ AUTO 6+1 + standardní vozidla sedan, NON-STOP provoz TAXI KOLIN, klimatizace, navigace, věrnostní zákaznické slevy, DRINK-SERVIS - odvoz vozů, kurýrní služby.

BEZVA TAXI V KOLÍNĚ a okolí se skvělými cenami, dovoz drobného zboží, nouzový odtah na laně, zimní (i letní) startování, SENIOR-SERVIS - doprovod k lékaři, na úřady a pod, transfery na letiště , jezdíme po celé ČR i EU. Přeprava drobných i větších zásilek do 500 kg.

Pro firmy po dohodě možnost platby na fakturu.

NYNÍ AKCE - SLEVOVÁ KARTA !!!

Pro taxi v Kolíně i mimo Kolín !!!

taxi Kolín, Kolín taxi, taxi pro Kolín, Kolínské taxi, taxi v Kolíně, taxi na Kolínsku, Kolínský taxík, taxík Kolín, taxi z Kolína, taxi do Kolína, taxi Kolínem, taxi Kolínskem, taxislužba Kolín

Vážení návštěvníci stránek TAXI KOLÍN, přečtěte si také něco o historii Kolína a několik zajímavostí o Kolíně

Kolín se nachází ve Středočeském kraji, asi 60 km východně od Prahy. Město se rozprostírá na obou březích Labe v místě, kde řeka velkým obloukem mění svůj směr ze západního na severní. Leží na okraji Polabské nížiny, která se rozprostírá severně a východně od města a náleží ke Středolabské tabuli. Od jihu a západu se do města svažují výběžky Českomoravské vrchoviny. Pozvolně klesající rovina je narušena údolími Polepského a Pekelského potoka. Severovýchodně zasahuje k městu vrchem Vinice (237 m n. m.) Východolabská tabule. Centrum města leží na skále na levém břehu Labe. V okolí města se nacházejí lužní lesy, dnes státem chráněny (Veltrubský luh). Taktéž na východ od města se nachází přírodní památka Kolínské tůně.

Název Kolín je, podle názoru jazykovědce Milana Harvalíka uveřejněném v pořadu Divnopis, odvozen od sousedního města Starý Kolín, které se dříve jmenovalo „Kolín“ a přívlastek „Starý“ mu byl dán až posléze, po vzniku dnešního města Kolína, jemuž se dříve říkalo i „Nový Kolín“. Základem slova „Kolín“ je podle Harvalíka osobní jméno „Kola“ (což bylo domácké oslovení nositele středověkého jména „Kolimír“) nebo „Chola“ (podle staročeského výrazu „choliti“, dnes slovo „chlácholit“), k němuž byla přidána přivlastňovací přípona „-in“, čímž vzniklo spojení ve smyslu Cholův dvůr, Cholův hrad či Cholův majetek. Podle jiných zdrojů (prezentovaných například na oficiálních webových stránkách města) pochází název ze staročeského slova „koliti“, tj. „zatloukat kolíky, kůly“, a souvisí s polohou Starého Kolína v často zaplavované oblasti na soutoku Klejnárky a Labe, v jehož okolí se pomocí dřevěných kůlů zpevňovala půda. Později byla pro rozvíjející se trhovou osadu vybrána výhodnější poloha na vyvýšeném místě 7 km západním směrem. Nová osada (a pozdější královské město) si ponechala jméno původní osady. Takový způsob vzniku názvu však jazykovědec Harvalík odmítá. Existují i další, méně pravděpodobné výklady. Název by mohl také být odvozen ze své polohy na vyvýšeném místě, pahorku – latinsky „colinus“, což je ovšem v rozporu s existencí Starého Kolína. Podle jiné teorie latinská podoba Colonia souvisí s příchodem německých kolonistů do Čech.

Kolín byl založen relokací před rokem 1261 (první písemná zmínka) pravděpodobně Přemyslem Otakarem II., osídlena je však tato oblast nepřetržitě už od pravěku, přítomnost Slovanů lze doložit už v 6. století našeho letopočtu. Z příkazu krále Přemysla Otakara II. bylo vybudováno městské opevnění z dvojitého pásu kamenných hradeb. Středověké město bylo chráněno i mohutným tokem Labe, ale i jeho protější břeh byl opevněn. Pozůstatkem hradební soustavy je zálabská bašta – Práchovna z 15. století. Asi v první polovině 14. století se zde usídlili Židé, jsou doloženi v městských knihách k roku 1377. Židovská obec v Kolíně postupně nabyla značného významu, řadí se mezi největší a nejvlivnější do poloviny 19. století. Za vlády Marie Terezie žil v Kolíně vlivný městský úředník Tumlíř. Nařízení císařovny o vystěhování Židů z českých měst odmítl uposlechnout. Proto Židé v Kolíně zůstali a o každém velkém svátku se pak za svého dobrodince modlili v synagoze.

Na počest místního kapelníka a hudebního skladatele Františka Kmocha se zde vždy v polovině června koná mezinárodní festival dechové hudby Kmochův Kolín. Tvorbu slavného českého fotografa Jaromíra Funkeho připomíná fotografických festival výstav a přednášek Funkeho Kolín, který se pořádá jednou za dva roky.
 

Obecné informace o taxislužbě:

TAXI je druh veřejné dopravy, při němž je nabízena přeprava zpravidla osobními automobily dle přání zákazníka. Doprava je nabízena na internetu pomocích různých inzercí, portálů či mobilních aplikací, fyzicky pak pomocí veřejných či soukromých reklamních ploch, dále pak přítomností vozidel taxi na vyznačených, ale i neoficiálních stanovištích zpravidla nedaleko míst, kde se koncentruje větší množství lidí, jako třeba nádraží, společenské či sportovní události, diskotéky a pod. Taxislužba se též nabízí jízdou vozidel po ulici tak, aby zájemce o přepravu mohl dát řidiči zájem o přepravu např. pokynutím ruky. Cena za přepravu se platí přímo řidiči taxislužby, může se platit hotově nebo pomocí platební karty a terminálu, je-li jím vozidlo taxi vybaveno.
Pravidla fungování taxi vymezuje přesně Zákon o silniční dopravě. K činnosti taxislužby je nutná licence - koncese od obce s rozšířenou působností, na jejímž území dopravce taxislužbu provozuje. Obec může určit obecně závaznou vyhláškou podmínky udělení licence a provozní řád stanovišť taxislužby a za stanovených podmínek nařízením určovat maximální ceny jízdného. Statutární města a obce s počtem obyvatel přesahujícím 20 000 mohou stanovit vyhláškou jako podmínku k výkonu práce řidiče taxislužby na území obce složení zkoušky z místopisu, právních předpisů a obsluhy taxametru, které obec potvrzuje osvědčením s omezenou časovou a územní platností.
Většina dopravců v taxislužbě jsou živnostníci - koncesionáři, kteří se mohou sdružit a pracovat pod jedním dispečingem - společně se pak na provoz dispečingu finančně i jinak podílejí a tím jej zabezpečují.
Dále mohou taxislužbu vykonávat zaměstnavatelé, které činnost vykonávají prostřednictvím svých zaměstnanců.

Ve Kolíně i v okolí Kolína funguje několik taxislužeb - u našeho taxi se můžete spolehnout na příjemné řidiče v čistých autech, krátké čekání a bezva cenu.